ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՀՅՈՒՐԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԲԱՆԱԿ ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ

Համերգ Փառաբանություն NGM խմբի հետ

Մկրտություն 12․05․2018
Մկրտություն 19.07.2020
Մկրտություն 15.08.2020

Քրիստոսի Բանակ
Քրիստոնեական ավետարանական եկեղեցի
Ֆրանսիայի Անժե քաղաքում:
17 Կոլոմբիե, 49000 Անժե
Հեռ. 02 41 44 15 15

 .